Autor: Viktor Wechsel

15 stycznia, 2020 0

Contra hostess Tuos

przez Viktor Wechsel

Przyjdzie Goga z ziemi Magog Przywita światło zębami W piecu jeździć będzie Wtedy wszystko wdepczecie w ziemię Krzyż na rozstaju…