Czy to prawda?

20 października, 2020 0 przez admin
Obraz może zawierać: tekst „Większość kobiet nie odbiera video rozmów po 21, ponieważ ich twarz została przywrócona do ustawień fabrycznych zgrywne.pl zgrywne”