263 rocznica bitwy pod Wrocławiem

22 listopada, 2020 0 przez admin

Bitwa pod Wrocławiem 22 listopada 1757 miała miejsce podczas III wojny śląskiej (wojny siedmioletniej)

Wojna trwała w najlepsze już przeszło od roku Siły Austriackie wypychały Prusaków do odwrotu Książe von Bevern zarządził odwrót w kierunku Wrocławia. Austriacy nie czekając rozpoczęli ostrzał artyleryjski w kierunku Prusaków a następnie uderzyli na nich z 5 stron. Prusacy po mimo świetnej defensywy przegrali i musieli pozostać w mieście. Do obrony twierdzy skierowało się 10 pruskich batalionów. Austriacy rozpoczęli oblężenie miasta. Siły Austriaków wynosiły 83 606 ludzi
(60 381 piechoty, 23 225 kawalerii, 20 dział) a prusaków zaledwie 28 400 ludzi (20 700 piechoty,7700 kawalerii,80 dział) Strategia Austriaków polegała na wykorzystaniu pro-austriackiej ludności która ułatwiła by wkroczenie do miasta. Poskutkowało to nacisk mieszkańców na prusaków do opuszczenia miasta. Morale obrońców były beznadziejne, głównie z faktu że armia śląska składała się z żołnierzy pochodzenia saskiego. 3 dni później czyli 25 listopada prusacy skapitulowali za cenę swobodnego odwrotu. Dowódca za poddanie miasta został uwięziony w celi. Straty po każdej ze stron wynosiły około 6000 ludzi.