16 listopada, 2021 0

Starty różaniec!

przez Henryk Piec

Chciałbym z Wielce Czcigodnym p. Hatalskim posprzeczać się na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, ale…nie ma o co! Taka przykrość!…