Powstanie książka o FMW na Pomorzu

23 czerwca, 2021 0 przez Mariusz Roman

Wiele razy przymierzaliśmy się do tematu i kończyło na niczym. Robert Kwiatek myślał już o tym w latach 90, Mariusz A. Roman znalazł apel w tym temacie w swoich notatkach z 2009. W między czasie powstały monumentalne dzieła m.in.: autorstwa Ks. Jarek Wąsowicz, ale w szerszym aspekcie ujętego tematu. Powstała, co najmniej jedna praca magisterska, autorstwa: Robert Licbarski. Napisano wiele tekstów przyczynkarskich, zebraliśmy kilkanaście wspomnień, ukazywały się wywiady i inne teksty w mediach. Ale wciąż brakuje opracowania stricte o FMW na Pomorzu (głównie w Trójmieście, ale także w szeregu innych miejscowości), gdzie działalność naszej organizacji objęła wiele środowisk i wydawano ok. setki tytułów prasowych.

Nieskromnie, możemy stwierdzić, że byliśmy jednym z kilku najbardziej aktywnych ośrodków młodzieżowej opozycji niepodległościowej w Polsce w latach 80. To tutaj powstało, co najmniej kilka (jeśli nie kilkanaście) początkowo niezależnie działających środowisk i wiele innych pomniejszych inicjatyw, które ostatecznie odnalazły się w dwóch Regionach FMW działających na Pomorzu a także w Ruchu Społeczeństwa Zaangażowanego, który wprost wyrósł organizacyjnie z FMW.  

Przechodząc jednak do meritum, mniej więcej przed dwoma miesiącami zapadła decyzja, powstanie monografia o FMW na Pomorzu. Zaangażowani w jej postawnie są: Robert Kwiatek, Mariusz A. Roman oraz Ks. Jarosław Wąsowicz, a spiritus movens całego przedsięwzięcia jest Dariusz Krawczyk.

W wyniku kilku spotkań, jakie odbyliśmy i dyskusji (oprócz trzytomowego dzieła stricte naukowego, o którym wciąż myśli Ks. Jarek Wąsowicz) skupiamy się w tej chwili na pracy nad dziełem o charakterze bardziej popularnym. Opis zasadniczy będzie okraszony wieloma wizualizacjami fotograficznymi i nie tylko (np. scany dokumentów, plakatów itp.), ale także przytoczonymi historiami z działalności poszczególnych działaczy.

Treścią zasadniczą jednak tej książki będą notacje / opowieści o samych działaczach FMW + foto. I tutaj liczymy bardzo na Waszą pomoc i zaangażowanie!!! W ciągu tych kilkunastu ostatnich lat od powstania Stowarzyszenia FMW nie byliśmy w stanie dotrzeć do Wszystkich naszych działaczy, ale przecież działaliśmy w konspiracji i wiele nazwisk jest nam wciąż nieznanych. Blisko 200 osób jest ujętych w naszym wykazie na naszej stronie SFMW (patrz: zakładka Lista działaczy, link na stronę: http://www.fmw.org.pl/), z pewnością jednak nie wszyscy. Pewnie, nie uda się nam przeprowadzić wywiadów do notacji z każdym (wielu odeszło bezpowrotnie, z wielu straciliśmy kontakt). Notacji będzie ok. 60 – 70 może więcej, reszta osób ujęta zostanie w wykazie z krótkimi notatkami na ich temat, w miarę możliwości + foto. Chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby osób, jednak bez waszej pomocy to niemożliwe, zachęcamy zatem do współpracy nad tą naszą pracą. Liczymy, że będzie to nasze wspólne dzieło. Liczymy bardzo na Wasze wsparcie naszych działań!

Pamiętamy o bardzo wielu aktywnych osobach z FMW, takich jak, dla przykładu: Dorota Szewczyk, Sławomir Roman „Fafa”, Krzysztof Malicki z Rumii, do których brak na ten moment możliwości dotarcia. Będziemy o naszych poszukiwaniach informować w osobnych postach chociażby na naszej Grupie FMW na Face, może wspólnie uda się nam do nich dotrzeć? Liczymy na wsparcie!

Do powyższych notacji zamierzamy dołączyć opowieści/biogramy osób z nami ściśle współpracujących takich jak: śp. Hanna Angielczyk, Beata Szmytkowska, śp. śp. Szymon Pawlicki, Jacek Kurski, Piotr Semka, Roman Jankowski (Wiktor), Ryszard Anders, Henryk Piec, Janusz Kowalski, Krzysztof Figiel, Andrzej Cybulski czy Andrzej Gwiazda. Oczywiście lista jest wciąż otwarta i do uzupełnienia… Liczymy na Wasze podpowiedzi!

Oprócz tego, będzie opublikowany wykaz tytułów pism wydawanych przez FMW na Pomorzu (do tego zamieścimy ich winiety lub tytułowe strony): regionalnych, miejskich: Gdynia, Sopot, Gdańsk, Wejherowo, Puck, Chojnice, inne, ale także szkolnych, których wyszło, co najmniej kilkadziesiąt. Zamieścimy także scany naszych innych publikacji: książki, znaczki, plakaty i inne.

Przede wszystkim jednak liczymy na Wasze opowieści: jak trafiliście do FMW, czym się zajmowaliście, ale liczymy najbardziej na opis ciekawych historii z prowadzonej przez Was działalności, w tym: najbardziej niebezpiecznych, anegdotycznych, innych. Po prostu interesuje nas wszystko to, z czym kojarzy się Wam działalność w FMW.

Przygotowaliśmy, zatem specjalną ankietę adresowaną do Was (ok. 30 pytań) rozsyłamy ją właśnie na wszystkie znane nam adresy działaczy FMW na Pomorzu (ankieta do pobrania także na naszej stronie: Stowarzyszenia FMW) z prośbą o jej wypełnienie, ale także z prośbą o wspólne uzupełnianie naszej bazy danych. Ankieta posłuży napisaniu notacji i to jest zadanie przede wszystkim dla Mariusza Romana (który w tej kwestii będzie się z Wami kontaktował) na najbliższe miesiące. W tym celu będzie On także umawiał się z Wami (zarówno w realu – w miarę możliwości, jak i pewnie najczęściej zdalnie) w celu doprecyzowania Waszych odpowiedzi, ewentualnie przeprowadzenia wywiadu – tak by można później ujednolicić te opowieści o Was. Oczywiście gotowe notacje na Wasz temat, będziemy odsyłali do autoryzacji. Cześć uzyskanego w ten sposób materiału (jak wspomnieliśmy wcześniej), najciekawsze opowiedziane nam przez Was historie wykorzystamy do treści opisowej w książce.

Wiemy, kilkanaście osób napisało swoje wspomnienia opublikowane na stronie SFMW i rzeczywiście jest to doskonały materiał wyjściowy, pomimo to prosimy także je o wypełnienie naszej ankiety, a uzupełniająco o odpowiedź na kilka pytań.

Powstanie także tabela w Excelu, którą umieścimy w necie, tak, aby osoby związane z naszym pomorskim, federacyjnym środowiskiem – miały do niej dostęp. I wielka prośba, aby uzupełniać w niej dane kontaktowe dawnych działaczy FMW, w miarę możliwości i znajomości. Znajdziecie tam zapewne własne imię i nazwisko, a jeżeli nie: wielka prośba, aby je dodać. Prośba o dodanie w tej tablicy swojego adresu emaile oraz nr telefonu kontaktowego, jeżeli go jeszcze nie będzie (o dane kontaktowe będziemy także pytać Was bezpośrednio na Messengerze). Ogromna prośba także o wypełnienie dwóch, trzech dodatkowych rubryk z pytaniami bardzo ogólnymi, najważniejszym z nich będzie: z kim współpracowałeś w FMW?

Tyle tytułem wstępu, mamy nadzieję, że doczytacie do końca i pomożecie nam w powstaniu książki o FMW na Pomorzu. Dłużej nie można zwlekać!!! Coraz więcej osób związanych z nami, bezpowrotnie odchodzi z tego ziemskiego padołu. Wydaje się, że to ostatni moment na powstanie tego dzieła, gdyż z każdym rokiem będzie nas tylko mniej…

Jeszcze raz podkreślamy jak bardzo liczymy na Waszą pomoc i z góry za nią dziękujemy. Szczególna prośba do osób mających swoje profile na Facebooku: Jednocześnie prosząc o PODAJ DALEJ, by dotrzeć do jak największej liczby osób związanych z FMW (patrz nasze Profile na Facebooku oraz Profil Grupy FMW). Udostępniać, nie można z naszej Grupy FMW, ale taka możliwość już jest z naszych Profilów i taka będzie z Waszych, jeżeli udostępnicie ten post.

PS. Wizualizacja posta autorstwa Roberta Kwiatka, jak i tytuł książki – zupełnie roboczy. Wielka prośba pomyślcie, może podpowiecie nam ciekawy tytuł dla powstającej monografii o FMW na Pomorzu?

Wszelkie uwagi, materiały oraz oczywiście odpowiedzi na nasza Ankietę, prośba: aby odsyłać na adres emaile Mariusza: mariuszroman.gdy@gmail.com 

Robert Kwiatek

Mariusz A. Roman

Ks. Jarosław Wąsowicz, SDB

Śledźcie również naszą stronę SFMW: http://www.fmw.org.pl/