Żegnaj Kornelu!

4 października, 2019 1 przez Mariusz Roman

Żal ściska serce…, chociaż wierzymy, że odszedł na wieczną służbę w Ojczyźnie Rajskiej, najbardziej wierny z wiernych, mityczny przywódca i założyciel Solidarności Walczącej. Przyjaciel i dobry duch także Federacji Młodzieży Walczącej, ale przede wszystkim niedościgniony wzór dla nas w latach 80 – tych i później. R.I.P. oraz Cześć Jego pamięci !!!

 Odszedł  na wieczną służbę, najbardziej wierny z wiernych, mityczny przywódca całej opzycji i założyciel Solidarności Walczącej. Przyjaciel także nas – działaczy Federacji Młodzieży Walczącej. 

Śpiewaliśmy przed laty, na nutę Pieśni Konfederatów:  

 Nigdy z komuną nie będziem w aliansach

Nigdy głosować na nią nie będziemy

Bo u Kornela my na ordynansach

Słudzy ekstremy (…)

Dziś nas ścigają całe armie wraże

Kują w kajdany nas i naszych braci

Lecz My wytrwamy tak jak On rozkaże

Morawiecczacy”

Pięknie żyłeś Kornelu, dla Polski, jej niepodległości i wolności. Byłeś niedoścignionym wzorem wszelakich cnót i patriotyzmu, zawsze wierny imponderabiliom. Jako wierny syn Ojczyzny ziemskiej, niech Cię Aniołowie wprowadzą do Ojczyzny Rajskiej. Polecam w modlitwie. R.I.P. oraz Cześć Jego pamięci !!!

Mariusz Roman

Federacja Młodzieży Walczącej