Ksiądz Bosko w Mościszkach

10 maja, 2020 0 przez ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Na Wileńszczyźnie jest wiele miejsc, w których odnajdziemy jeszcze przedwojenne ślady salezjańskiej działalności duszpastersko – wychowawczej. W II Rzeczpospolitej w samym Wilnie funkcjonowały dwie nasze placówki i kilka położonych na terenie województwa wileńskiego i nowogródzkiego: Kurhan, Kamienny Most, Reginów, Dworzec. Wszystkie te domy straciliśmy w wyniku zmian granic i sytuacji politycznej po 1945 r. Na tych terenach pozostali jednak nasi współbracia, którzy w trudnych czasach służyli swoim rodakom. Jednym z takich miejsc ich duszpasterskiego posługiwania była parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Ławaryszkach, w której w latach 1954-1977 pracowali kolejno ks. Tadeusz Hoppe i ks. Stanisław Toporek. Ostatni z wymienionych salezjanów zmarł w zakrystii świątyni parafialnej 26 września 1977 r. i został pochowany na placu przykościelnym. W świątyni do dziś wiszą „posalezjańskie” obrazy Wspomożycielki Wiernych, św. Jana Bosko i św. Dominika Savio.

Na terenie parafii największa wioską są Mościszki. Tam z kolei znajduje się kaplica filialna, która kiedyś była klubem kołchozowym. Mościszki także mają salezjański epizod związany z ko. Wojciechem Wiertelakiem, który po zakończeniu wojny ukrywając przed władzami to, że jest bratem zakonnym, pracował w majątku Jana Obsta w Rubnie i tam zajmował się m.in. kaplicą, do której dojeżdżał z posługą ksiądz z Bujwidz. Po śmierci Obsta drewnianą kaplicę rozebrano i przeniesiono ją do sąsiednich Mościszek, urządzając w niej klub. Po upadku komunizmu wróciła do Kościoła i przez kilka lat odprawiały się tam niedzielne msze św. Dzisiaj służy jako kaplica pogrzebowa, natomiast nowa świątynia powstała z kołchozowego klubu.

Salezjańska historia w Mościszkach zatoczyła koło. Pod koniec lat 90 – tych XX w. przyjechaliśmy tam z animatorami Pustyni Miast i Salezjańskiej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej. Spotkaliśmy się z mieszkańcami Ławaryszek, Kieny, Mościszek i Bujwidz. Od tego czasu przez kilka lat młodzież z Mościszek była przez nas zapraszana do udziału w rekolekcjach Pustyni Miast. W 2002 r. salezjańscy neoprezbiterzy z Lądu odprawili w Mościszkach mszę świętą prymicyjną. Nasza przyjaźń z mieszkańcami tej miejscowości na Wileńszczyźnie parafii trwa nadal. Dzisiaj regularny kontakt utrzymujemy dzięki pielgrzymce Suwałki – Ostra Brama, na której grupę żółtą animują salezjanie z naszej inspektorii. Właśnie pątnicy tej grupy po dotarciu do Wilna, w wolny dzień przeznaczony na zwiedzanie, przez kilka lat jeździli na mszę świętą do Mościszek. Przed laty ufundowaliśmy do kaplicy figurę Wspomożycielki Wiernych, zbieraliśmy na pielgrzymce ofiary na remont kaplicy. Mościszki odwiedzaliśmy jeszcze kilka razy. W 2013. działacze Federacji Młodzieży Walczącej ufundowali piękny kielich mszalny, natomiast wspólnota św. Wojciecha przy naszym inspektoracie zatroszczyła się o obraz św. Jana Bosko. Został namalowany przez panią Ewę Golecką z Kobylnicy. Mieszkańcy Mościszek odebrali go z rąk pielgrzymów na trasie do Solecznik.

Uroczyste poświęcenie obrazu miało miejsce 22 lipca 2013 r.. Mszy św. przewodniczył ks. Wiesław Psionka, delegat ks. Inspektora ds. duszpasterstwa młodzieżowego, zaś okolicznościową homilię wygłosił ks. Jarosław Wąsowicz. Mszę św. koncelebrowali jeszcze ks. Tomasz Pełszyk, główny przewodnik Międzynarodowej Pielgrzymki Suwałki – Ostra Brama oraz ks. Leszek Główczyński. W eucharystii uczestniczyła również pani Małgorzata Ankowska – Przewoźniak, odpowiedzialna za Stowarzyszenie Wspomożycielki Wiernych w inspektorii pilskiej wraz z mężem Teodorem Przewoźniakiem. O piękną oprawę liturgii zadbała miejscowa młodzież i dzieci.

Ksiądz Bosko zamieszkał więc w Mościszkach, wrócił do tych, którym przez trudne lata komunizmu posługiwali jego duchowi synowie.

ks. Jarosław Wąsowicz SDB