Pomodlę się za sędziego!*

11 stycznia, 2022 0 przez Jan Klawiter

Decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie dotycząca  znieważenia prezydenta Andrzeja Dudy ma przynajmniej dwa wymiary: polityczny i moralny.

Jestem pewien, że zdecydowana większość Polaków zapytanych o to czy użycie słowa „debil” jest znieważeniem człowieka, odpowiedziałoby twierdząco. Sędzia oczywiście może się z ty nie zgodzić. Nie musi jednak odwoływać się do badań opinii publicznej, ale ponieważ skończył przecież jakieś szkoły powinien skorzystać z wiedzy naukowej. Taka wiedza zawarta jest – na przykład  – w Słowniku Języka Polskiego wydanym przez PWN. Według tegoż określenie „debil” jest słowem pogardliwym. Zważywszy, że dziesiątki lat nad tym słownikiem pracowało  wielu wybitnych profesorów, należy przyjąć, że jest to właściwa podstawa do analizy wypowiedzi w języku polskim. Wystarczyłoby, żeby sędzia zaznajomił się z tym opracowaniem  i nie miałby żadnych problemów z uznaniem  pogardliwego określenia, jako oczywistej zniewagi.

 Być może sędzia kończył studia prawnicze na wydziale anglojęzycznym i nie ma właściwej orientacji, tak zarówno jeżeli chodzi o sam język polski, jak i znaczenie podstawowych pojęć. Jest to jednak wątpliwe, wskazuje raczej na motywację polityczną lub  emocjonalną, wbrew zasadom logiki i analizy naukowej.

 Artykuł 135 $ 2 Kodeksu Karnego: „Kto publicznie znieważa Prezydenta RP podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” został w 2011 roku uznany przez Trybunał Konstytucyjny  roku jako zgodny z Ustawą Zasadniczą. Podważanie tego artykułu przez sędziego, to poważny cios w podstawy wymiaru sprawiedliwości.

Jest to również działanie niemoralne, bo pokazuje nam – Polakom, jak w imię jakichś interesów (myślę, że politycznych) można łamać podstawowe zasady regulujące relacje w społeczeństwie. W konsekwencji prowadzi to do degeneracji wspólnoty narodowej, którą przecież wszyscy tworzymy.

Pomodlę się w intencji  tego sędziego, aby kolejne sprawy rozpatrywał w zgodzie zarówno z zasadami  naukowymi jak i wartościami, na których zbudowana jest nasza cywilizacja.

*tytuł pochodzi od redakcjiJ

Jan Klawiter, były poseł Prawicy Rzeczpospolitej

Ilustracja