Współpraca polsko-ukraińska

12 kwietnia, 2022 0 przez Stanisław Pięta

XXXI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców, które odbyło się w Szkole Głównej Handlowej już za nami. Spotkanie miało charakter hybrydowy.

Tematami przewodnimi wystąpienia Adama Abramowicza – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców były: eksport, inwestycje, konkurencja na rynku globalnym oraz wsparcie, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy w dobie obecnych możliwości i wyzwań, we współpracy z partnerami z innych krajów.

Gościem specjalnym był Rzecznik Biznesu Ukrainy Roman Waszczuk, który swoim przemówieniem rozpoczął debatę.

Warto dodać, iż 7 kwietnia br. w SGH zostało zawarte porozumienie o współpracy między Rzecznikiem MŚP Adamem Abramowiczem i Rzecznikiem Biznesu Ukrainy Romanem Waszczukiem. Jego założeniem jest współpraca na rzecz polskich przedsiębiorców, działających na Ukrainie i przedsiębiorców ukraińskich, działających w Polsce w obecnej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie.

Uczestników posiedzenia przywitał Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak. 

Dyrektor Generalny w Biurze MŚP dr Marek Woch w swoim wystąpieniu nt. otoczenia prawno-regulacyjnego sprzyjającego ekspansji zagranicznej, wspomniał m. in. o Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która jest instytucją, mającą centralną pozycję i odgrywa istotną rolę we wspieraniu przedsiębiorstw w inwestycjach w Polsce i za granicą.

Głos zabrał także Zdzisław Sokal z PAIH, który przybliżył jej działania.

Zadeklarował otwartość na propozycje i współpracę z Rzecznikiem MŚP Adamem Abramowiczem, polskimi przedsiębiorcami oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

W imieniu przedsiębiorców oraz izb gospodarczych wypowiedział się Prezes Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej Marek Traczyk, który mówił o działaniu systemu wsparcia MŚP na rynkach zagranicznych przez PAIH. O budowaniu relacji przed zawieraniem kontraktów mówił Wiceprezes Warszawskiej Izby Gospodarczej Karol Dobrowolski. Kolejnym tematem, była rola bilateralna izb handlowych w rozwoju współpracy gospodarczej z zagranicą, który rozwinął Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 

Ciekawie nt. aspektów finansowych handlu zagranicznego, rozliczeniach walutowych, ryzyku kursowym oraz finansowaniu handlu, mówił Jakub Makurat, Country Manager, Ebury Partners Belgium NV/SA.

Tutaj została poruszona m. in. kwestia narzędzi finansowych, które są jednym z kluczowych elementów sukcesu firm w rozwoju zagranicznym.

O spojrzeniu na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw z regionu wyszehradzkiego mówił Martin Vlachynsky z Instytutu Studiów Ekonomicznych w Bratysławie.

W ramach posiedzenia odbyła się dyskusja panelowa nt. ekspansji zagranicznej MŚP w praktyce. Dyskusję podsumował Minister Adam Abramowicz, który złożył uczestnikom życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Stanisław Pięta