Rocznica śmierci śp. Marka Dyki

12 kwietnia, 2022 0 przez Mariusz Roman

Śp. Marek Dyka (ur. 1971 a zm. 15.04.2021), absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, był jednym z czołowych działaczy niepodległościowych. Kojarzony głównie z Federacją Młodzieży Walczącej w Krakowie, był m.in. członkiem władz krajowych tej organizacji. Jeden z czołowych organizatorów działalności Federacji Młodzieży Walczącej w Nowej Hucie, twórca struktury konspiracyjnej w ZSZ HiL na os. Złotej Jesieni, wydawca pisma szkolnego “HiL Street” oraz “Prawy Tor”.

Szczery patriota, ale przede wszystkim dobry i sprawiedliwy Człowiek. Jeden z tych najbardziej wiernych i oddanych sprawie. Był czynnym uczestnikiem manifestacji i uroczystości rocznicowych organizowanych m.in. przez FMW. Brał udział w okupacji KW PZPR i ZSMP w Krakowie, oraz w demonstracjach, które doprowadziły do usunięcia pomnika Lenina w Nowej Hucie.

W latach 90 włączył się w tworzenie struktur Partii Wolności Kornela Morawieckiego, potem Ruchu Odbudowy Polski Jana Olszewskiego, oraz był współzałożycielem stowarzyszenia “Młoda Prawica” i współorganizatorem zlotów Młodzieży Prawicowej. Działał także w Stowarzyszeniu „Młode Kresy”.

Odznaczony medalem Niezłomnym w Słowie i krzyżem FMW. Śp. Marek Dyka został także pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym mu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Specjalny list do Rodziny oraz Przyjaciół zmarłego skierował premier Mateusz Morawiecki.

Spoczął na Cmentarzu Grębałów w Krakowie Nowej Hucie (Kwatera: V, rząd: 9, miejsce: 9). Nie zapominajmy o skromnych i zapomnianych bohaterach „Solidarności”, walczących o niepodległość naszego Kraju. Pragniemy także poinformować, że w najbliższą niedzielę, odprawiona zostanie kolejna Msza święta w intencji przedwcześnie zmarłego Naszego Przyjaciela w 1 rocznicę śmierci Marka:

Czas: Niedziela Wielkanocna, 17 kwietnia 2022, godz. 11.30;

Miejsce: Kościół pw. Przemienia Pańskiego w Gdyni Cisowej, przy ul. Kcyńskiej 2;

To zrozumiałe, że nie każdy z nas będzie mógł przybyć na tę Mszę Świętą do Gdyni, ale postarajmy się chociaż w tych dniach o łączność duchową poprzez modlitwę w intencji śp. Marka. Prośba i apel także do tych którzy nie znali Marka o westchnienie za Jego duszę i choćby jedno Zdrowaś… R.I.P. oraz Cześć Jego Pamięci!

Mariusz Roman